Organizátorům

Zastávka je místo, kde se dá bydlet ve stanu i v různých staveních.

Účastníci akcí, pokud jim to počasí dovolí, rádi využívají i spaní pod širákem či pod jabloní.

  • O prázdninách stává na Zastávce "Jurta" (zjednodušený typ), vojenský hranatý stan, či tee-ppe.
  • pohodlné maringotky s tábořištěm sousedí a poskytují zázemí pro malé akce, či organizátory akcí větších
  • nad maringotkami je půda, kde je možnost provizorně nocovat. 
  • asi 100 m odtud se nachází příjemná přírodní stavba zvaná Hobitín se zhruba 50m2 užitné plochy.
  • 70 m od Maringotek se nachází vcelku vydatný pramen
  • většina akcí ocení i smysluplnou práci - kosení luk, péče o jabloně, dostavbu Hobitína a řadu dalších "osadnických" prací
  • v Uhelné jsou dva obchody s potravinami, v Javorníku dalších 5.
  • Autobus jezdí z Jeseníku do Uhelné, odkud se jde asi 2 km pěšky. Je možnost přijet i osobním autem po štětované cestě (doporučujeme pouze pro organizátory). Auto, prosíme, parkujte na trávě na začátku osady a nejezděte dál (mimo případy dovozu materiálu). Mysleme na životní prostředí i atmosféru místa.
  • Pro oživování osady je dobré mít s místními obyvateli dobré vztahy. Proto prosíme o respekt k nim, i k jejich potřebám. Prosíme, aby účastníci akcí byli poučení o potřebě zachovávání pořádku jak v osadě, tak i dole ve vsi. Prosíme o vlídnou (a někdy i trpělivou) komunikaci.