Život zaniklé osady

Na Zastávce pořádáme různé akce, abychom posílili zde přítomné kouzlo místa a pečovali o přírodní a kulturní dědictví.

 • v okolí starých ovocných stromů jsme vysázeli desítky mladých podnoží původních krajivých odrůd - chceme je zde zachovat, pěstovat a šířit dál.
 • náš první stavební experiment v osadě Hobitín - domek ze slámy, hlíny a různých stavebních zbytků a toho, co kdo dal, vyrostl na místě bývalého stavení. Je prvním z více různých "přírodních" staveb, které by zde mohly časem vzniknout
 • Zázemí na Zastávce poskytují dvě vybavené spojené maringotky. Nad nimi jsme letos vystavěli štítovou polovalbovou střechu. Může sloužit i na provizorní přespání, či po malé úpravě jako sušička bylin a ovoce

několik vizí:

 • plánujeme např:

  • elektrifikaci skrze solární systém
  • opravu pramene a rozvod vody
  • zemědělské a permakulturní pokusy
  • řemeslné a odborné workshory
  • chov ovcí
 • diskutuje se o zaniklé osadě Zastávka jako o místě, kde se učí a využívají stará řemesla, přírodní stavitelství, alternativního pěstitelství a kde lidé mezi sebou pěstují upřímné přátelské vztahy. Do úvahy přichází směřování ke vzniku "eko"osady s jasně formulovanými pravidly pro místní i externí obyvatele
 • osada může mít své osadníky externí i interní. Externí jsou takoví, co zde sice přímo nebydlí, ale jsou ochotni se jako obyvatelé zavázat ke svému dílu zodpovědnosti a svojí prací, organizátorskou dovedností či odborností přispět k zušlechťování místa. Může vzniknout např. cech zahradníků, řemeslníků ... ze zaniklé osady Zastávka
 • rozvoj osady - jejího přírodního a kulturního dědictví - se bude odvíjet plánovitě. Patrně proto bude založeno zdejší "Zastupitelstvo", či "Rada Zastávky", která bude zastupovat všechny zde působící skupiny či jednotlivce a bude určovat pravidla a vytvářet plány rozvoje.
 • Nápady se teprve střádají a vize formulují. Vše ve skutečnosti závisí na množství, šikovnosti a odvaze zodpovědných nadšenců, či přispěvatelů Pozemkového spolku