Pozemkový spolek

Aby nás s našimi plány ze Zastávky nikdo nevyhnal (byly zde zastoupeny čtyři majetové skupiny - velkopastevec Nasweter, Pozemkový fond ČR, Lesy ČR a Obec Uhelná), využili jsme 3x výzvy Pozemkového fondu ČR na prodej pozemků a 3x uspořádali sbírku mezi přáteli. Je příjemnou skutečností, že jsme také 3x uspěli. Celkem tak bylo nakoupeno na Zastávce / Stillstand (a v okolí - zaniklá osada Hřibová – Piltzberg) dohromady 2,5 ha (asi 1/3 rozlohy osady), což jistě není světoborná rozloha, ale jedno je jisté – znamená to pro nás jisté domovské právo.

Při sbírce do „pozemkového spolku“ byl příspěvek stanoven na praktickou minimální částku 5.000 Kč pro studenta a 10.000 pro pracujícího, aby bylo reálné tuto částku vůbec získat a my se neutopili v administraci zanedbatelných částek. Ukázalo se, že ustanovený vyšší vklad byl pro přispěvatele motivační.

 

Příspěvek do Pozemkového spolku zaručuje vkladatelům práva na možnost podílet se na dění na Zatávce a využívat ji.

Iniciativa "Pozemkový spolek Rychleby" vznikla nejprve jako program pod Hnutí Brontosaurus Jeseníky, nyní se připravuje k osamostatnění